Vaaliteemat

Koulutuksen määrärahoja on kasvatettava.

Koronan seurauksena koulujen määrärahoja tulee kasvattaa entisestään. Helsinki on varakas kaupunki, jolla on varaa sijoittaa koulutukseen. Koulutukseen sijoitetut eurot ovat sijoitus tulevaisuuteen.

Varhaiskasvatuksen ja koulujen varhaista tukea pitää kehittää yhä paremmaksi.

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa ääripäät etääntyvät yhä kauemmas toisistaan. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea riittävän nopeasti. Mitä aiemmin tukea annetaan, sitä paremmin se auttaa.

Aion edustaa ja pitää Koillis-Helsingin puolia.

Minulle on tärkeää, että kaikki Helsingin alueet kehittyvät yhtälailla. Koillis-Helsinki on selkeästi jäänyt hieman jälkeen kaupungin päätöksissä. Muutimme Ala-Malmille Arabianrannasta ja alueiden välillä on suuret erot. Erityisesti Arabianrannan ja Toukolan alueella näkyy se, että sieltä on paljon kaupunginvaltuutettuja. Ero muun muassa liikuntapuistojen välillä on valtaisa Arabianrannan eduksi.